Udviklingsprojekter

Tegnestuen indgår ofte i et nært samarbejde med investorer om udviklingen og opførelsen af bolig- og erhvervsprojekter.
En typisk investor kan være private som ejer et stykke jord som kan bebygges med eksempelvis boliger til salg eller udlejning.
En anden type investor er selskaber som arbejder professionelt med byggeprojekter.
Her indledes projekterne med et møde mellem arkitekt og investor, hvor et potentielt byggeri på en given grund gennemgås.
Den pågældende grund vil typisk være i investorens ejerskab, udbudt til salg, eller ejet af tredjepart som
ønsker at medvirke i et fælles projekt uden at skulle investere store summer.
Især attraktivt er grunde i byerne hvor eksisterende bebyggelse enten kan nedrives eller ombygges,
men også bynære landbrugsjorder har potentiale for et projekt. Her skal der dog påregnes en længere myndighedsbehandling.
 
 


 
 
 
 

 
 
 
Telefon: 86 512 880   |   E-mail: info@kampaps.dk
Aktiktekfirmaet Kamp